دبیر انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران در گفت و گو با موج مطرح کرد

علی آقابابایی گفت: در دو ماهه گذشته با افزایش قیمت دلار نهاده های دامی 30 درصد رشد قیمت داشتند که باعث افزایش 12 درصدی…

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با موج

جعفر سبحانی گفت: در ابتدای دولت یازدهم سهم بخش خصوصی در واگذاری های دولتی 18 درصد بود که در مدت 5 سال گذشته این میزان…

شرایط و میزان تامین ارز رانندگان بین المللی از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور گفت: سال گذشته بیش از 400 میلیارد ریال انواع کالا، ارز و طلای قاچاق در فرودگاههای کل کشور…