نفت برنت دریای شمال به ارزش ۴۲٫۷دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، نفت برنت دریای شمال به ارزش  ۴۲٫۷دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت. نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا(WTI) با قیمت   ۴۱٫۱۹دلار به ازای هر بشکه معامله شد. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک به  ۴۰  دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه رسید.