رئیس مجمع عالی واردات گفت: چند نرخی بودن ارز عامل بی ثباتی و حتی عامل فساد در مسیر فعالیت های اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا مناقبی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: چندگانه بودن ارز اصل اقتصاد را از چرخه درست خارج می کند.

وی همچنین با اشاره به آثار غیرقابل برگشت استمرار نظام چند نرخی ارز در بلند مدت اظهار داشت: چندگانه بودن نرخ ارز ضمن مخدوش کردن فضای کسب و کار زمینه بروز فساد، رانت و فعالیت‌‌های سوداگرانه ارزی را در جامعه دامن می زند.
رئیس مجمع واردات کشور گفت: با چند نرخی بودن ارز بنگاههای اقتصادی به جای فعالیت مولد و ایجاد ارزش افزوده به دنبال این خواهند بود که هزینه‌های خود و سود سالانه پیش‌بینی شده برای بنگاه خود را از طریق مراودات ارزی تامین کنند و این بزرگترین آسیب اقتصادی است.
وی افزود: چندگانه بودن نرخ ارز مصداق آشکاری از چندگانه بودن انضباط مالی دولت است که خواسته یا ناخواسته به فعالان اقتصادی تحمیل می ‌شود.
رئیس مجمع واردات کشور تصریح کرد: چند گانه بودن نرخ ارز به معنای مخدوش کردن شفافیت در تولید و تجارت شناسنامه‌دار است و نتیجه این چندگانگی چیزی جزء سوق دادن فعالیت‌ها به سمت تقلب و انحراف نیست.
وی اظهار داشت: ارز چند نرخی، نظام قیمت گذاری کالاها را به شدت منحرف ساخته و زمینه‌‌ساز سودهای هنگفت برای برخی بنگاههای انحصارطلب و رانت خوار می شود.
مناقبی با اشاره به اینکه ارز چند نرخی سودهای بادآورده برای برخی بنگاههای غیر شفاف ایجاد کرده است، گفت: تک نرخی شدن ارز می تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایجاد کند.
وی همچنین حذف امضاهای طلایی، مجوزه های غیر قانونی و تک نرخی شدن ارز را از شروط اساسی اقتصاد رقابتی در کشور دانست و افزود: در اقتصاد رقابتی افراد به دنبال فعالیت های اقتصادی مزیت دار در حوزه تولید، واردات و صادرات می روند.
مناقبی گفت: تک نرخی شدن ارز را باید نقطه پایان انحصارطلبی دولت و بانک مرکزی تعبیر کرد که می تواند به ایجاد شفافیت در عملکرد بنگاههای اقتصادی منجر شود.
وی تصریح کرد: همه صاحبنظران بر این نکته تاکید دارند که رفتارهای دستوری در اقتصاد فرار رقابتی امروز راه به جایی نمی‌برد و نرخ ارز باید در نقطه‌ای که محل اجماع تمامی ذینفعان بازار است از طریق عرضه و تقاضا مشخص شود به همین دلیل بحثمطالبه‌گری از دولت و بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز باید با شدت و قدرت بیشتری دنبال شود.
مناقبی ضمن تاکید بر انتظار کشیدن بنگاهها برای یکسان سازی نرخ رز، فضای کسب و کار را در حالت رکود و رخوت نگهداشته است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی همچنان منتظر تصمیم دولت برای یکسان سازی نرخ ارز هستند.