مدیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت: تحلیل مزایای احتمالی انعقاد موافقتنامه موقت تجارت آزاد با ایران برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا پایان امسال تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، نیکیشینا گفت: «به عنوان گام نخست ما انعقاد یک موافقتنامه موقت تجارت آزاد با ایران را در نظر گرفته ایم، که مشخصه اصلی آن کاهش تعرفه صادرات برخی کالاهاست که به ما اجازه خواهد داد تا مزایای تجارت با ایران را به حداکثر برسانیم.» وی ایران را یک شریک بسیار جالب توجه برای اتحاد خواند. محمد فرهاد کلینی، سفیر سابق ایران در ارمنستان درباره این ابتکار و مفهوم اتحاد با کمیسیون اقتصادی اوراسیایی برای تهران گفت: «در فضای فعلی اعتماد متقابل با کشورهای این اتحادیه، ایران نسبت به توسعه شراکت خوشبین است.» وی افزود: «همان طور که می دانید، امسال که سال تعمیق روابط اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای ثالث و یکپارچگی با اتحادیه های کلیدی نامگذاری شده، هنوز مشکلاتی بین اعضای اصلی اتحادیه در زمینه همگرایی و کیفیت یکپارچگی وجود دارد.» به گفته این کارشناس مسائل استراتژیک، اولین گام همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران  موضوع کاهش تعرفه های گمرکی خواهد بود که در حال حاضر مد نظر قرار دارد. وی خاطر نشان کرد، این برای طرف ها واضح است که آنها انتظار معجزه از سوی هیچ یک از طرف ها را ندارند. اما به محض اینکه این مسئله حل شود، فرصت های قابل توجهی در زمینه تجارت مواد غذایی، شیمیایی و مصالح ساختمانی، صادرات خدمات مهندسی و برخی زمینه های دیگر در اختیار ایران قرار خواهد داد.» کلینی افزود: «این مهم است که بدانیم اولین گام در این مسیر از سوی ارمنستان، یعنی تنها همسایه ایران که در این اتحادیه عضویت دارد برداشته شده است.» وی گفت: «همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری بلندمدت با برخی از اعضای گروه بریکس نظیر چین می تواند برای ایران بسیار مفید باشد. نقش رهبری روسیه، با توجه به ظرفیت و توانمندی این کشور و نقش قزاقستان و بلاروس برای مدت ها مد نظر ایران بوده است.» وی افزود: «همکاری با ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمک خواهد کرد تا همکاری ها در زمینه پروژه کوریدور ترانزیتی شمال- جنوب را تقویت کنند.»