دولت رومانی با دو خوردساز بزرگ خارجی درباره گشایش یک کارخانه تولید خودرو در این کشور عضو اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره است.

به گزارش خبرگزاری موج، صنعت خودروی رومانی مشارکت بالایی در اقتصاد این کشور اروپای شرقی دارد و شرکت‌های فورد و برند داسیای رنو نیروی کار ماهر در این کشور را جذب کرده اند.

رومانی همچنین میزبان بسیاری از قطعه‌سازان و مراکز تحقیقاتی خودرو است.

کاستین بورک، وزیر اقتصاد رومانی در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد: مذاکراتی درباره‌ گشایش سومین کارخانه تولید خودرو در رومانی از سوی یک خودروساز بزرگ بین‌المللی در جریان است.

براساس گزارش رویترز، وی از این خودروساز نام نبرد اما اظهار کرد که دولت با یک تولیدکننده اروپایی و یک تولیدکننده خارج از این قاره مشغول مذاکره است.