سخنگوی بوئینگ گفت: تا دولت آمریکا چراغ سبز ندهد بوئینگ نمی تواند قرادادی را با ایران امضا کند.

به گزارش خبرگزاری موج، یک هفته قبل از اولین سالگرد امضای توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی، مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است طرحی را به تصویب رسانده که هدف از آن ممانعت از فروش هواپیماهای مسافربری توسط شرکت های آمریکایی به ایران است. قانونگذاران آمریکایی روز پنجشبه به دو اصلاحیه ای رای مثبت دادند که هدف از آن ممانعت از اجرایی شدن قرارداد ماه گذشته بین شرکت بوئینگ و شرکت ایران ایر است. ایران توافق اولیه ای را با این شرکت آمریکایی امضا کرده است که ارزش آن ۱۷٫۶ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است ۱۰۹ هواپیما توسط این شرکت تحویل ایران شود. قرار است نخستین فروند از این هواپیماها در سال ۲۰۱۷ تحویل ایران شود. با این حال اگر طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در سنا نیز تصویب شود و به امضای اوباما برسد یکی از بندهای مهم توافق هسته ای از سوی آمریکا نقض خواهد شد و باید منتظر ماند و دید دولت ایران برای مقابله به مثل چه اقدامی انجام خواهد داد هر چند دیگر نمی توان اورانیوم های غنی شده که به خارج انتقال یافته اند را بازگرداند و یا قلب راکتور اراک از سیمان های اندود شده زدود. تیم نیل، سخنگوی بوئینگ در این باره به بلومبرگ گفت: تا دولت آمریکا چراغ سبز ندهد بوئینگ نمی تواند قرادادی را با ایران امضا کند. به رغم تصویب طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا ارزش سهام شرکت بوئینگ ۲٫۰۸ درصد افزایش یافت و به ۱۲۹٫۸۱ دلار رسید.