پایگاه اینترنتی مقایسه هزینه های زندگی طی آماری از میانگین قیمت برنج ایرانی با قیمت های میانگین برنج در هند به این موضوع پرداخت که بهای برنج در تهران ۷۴٫۷۵ درصد گرانتر از کلکته هند که قیمت هایی برابر با قیمت های جهانی دارد به خریداران عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پایگاه اینترنتی بین المللی هزینه زندگی طی آمارهایی نشان داد که قیمت برنج در تهران با فاصله زیادی از قیمت های جهانی به خریداران عرضه می شود، به عنوان نمونه قیمت برنج در تهران به طور میانگین نزدیک به ۷۵ درصد گرانتر از کلکته عرضه می شود. در همین زمینه جمیل علیزاده شقایق دبیر انجمن برنج به علی جواهرچی خبرنگار خبرگزاری موج اظهار داشت:هزینه تولید برنج در کشور به دلیل اینکه هنوز مکانیزه نشده و دستمزد کارگر شالیکار بالا می باشد، بالاست وقبول دارم که قیمت برنج نسبت به قیمت های جهانی سطح بالاتری را دارد. وی ادامه داد: آمارهای سایت جهانی خواربار وکشاورزی یا فائو موثق تر است و قبول ندارم که قیمت برنج  در ایران ۷۵ درصد گرانتر ازقیمت های جهانی باشد. همچنین مسئولان اتحادیه برنج فروشان بابل گران بودن برنج را به دلیل گران بودن نهاده های تولیدی عنوان کردند واز شکستن قیمت های برنج به دلیل برداشت های یک ماه آینده خبر داد.