مدیر صادرات و واردات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: گرجستان می تواند شاهراه صادراتی ایران برای ورود به بازارهای اروپا باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر وکیل‌زاده با بیان این‌که مذاکره با کشورهای ارمنستان و گرجستان برای صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از اولویت های امسال شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران است، افزود: مذاکره با ارمنستان را برای ورود به بازار گرجستان آغاز کرده‌ایم. وی با اشاره به این‌که مذاکرات با گرجستان مثبت بوده و این کشور در حال حاضر متقاضی خرید فرآورده‌های نفتی از ایران است، اظهار کرد: بازار گرجستان می تواند بازار خوبی در آینده نزدیک برای دسترسی به بازار اروپا باشد. مدیر صادرات و واردات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مورد هزینه‌های صادرات، با اشاره به این که هزینه صادرات زمینی فرآورده نفتی از صادرات از طریق دریا بالاتر است، تصریح کرد: بهره مندی از صادرات ریلی و خط آهن گزینه مناسبتری است؛ چون هزینه‌اش از نفتکش کمتر است و کمک می کند در کنار صادرات زمینی بخشی از اروپای شرقی را پوشش دهیم. وی آینده صادرات فرآورده‌های نفتی را روشن دانست و ادامه داد: امسال برای کسب بازارهای جدید صادراتی برنامه گسترش مسافت را در دستور کار داریم؛ به این معنا که با حفظ بازار کشورهای همسایه، به بازارهای جدید ورود پیدا کنیم. وکیل‌زاده به صادرات فرآورده های نفتی به افغانستان اشاره کرد و با بیان این که پارسال ٢۵ درصد از سهم بازار افغانستان در اختیار ایران بود، تصریح کرد: به این ترتیب ٧۵ درصد بازار این کشور در اختیار ایران نبود، در صورتی که با تدابیر و توانمندی موجود امیدواریم امسال سهم بیشتری از این بازار را نصیب خود کنیم. مدیر صادرات و واردات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: بازار افغانستان برای ایران بازار خوبی است و با سیاستهای جدید و توافق صورت گرفته برای کاهش هزینه‌ها، امیدواریم در صادرات فرآورده‌های نفتی سهمی بیش از ٢۵ درصد را در این کشور به دست آوریم.