بر اساس اعلام مسوولان ملی بانک plcلندن، مقامات پولی هنگ کنگ محدودیت‌های نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ برداشته اند که این اقدام موجب از سرگیری فعالیت های شعبه مذکور در ارائه خدمات بانکی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران گفت: بنابراین شعبه هنگ‌کنگ ملی بانک plcلندن در چارچوب مجوزهای صادره از سوی دولت هنگ کنگ، با محدودیت ها و تحریم هایی که مانع از انجام فعالیت های بانکی می شود، روبرو نخواهد بود اما آغاز فعالیت‌های بانکی آن نیازمند برخی تغییرات سیستمی و ساختاری در شعبه مربوطه است که از طریق مدیریت ملی بانک plc لندن در دست اقدام و آماده‌سازی قرار دارد.

وی ابراز داشت: مشتریان می‌توانند به منظور آگاهی از سطح آمادگی شعبه هنگ‌کنگ برای انجام فعالیت‌های بانکی، به سایت ملی بانک plc لندن به www. mellibank. com مراجعه کنند.