هیات وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تضمین تسویه اقساط معوقه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان با شرط تعهد کتبی، بدون قید و شرط و غیرقابل بازگشت هیأت مدیره کشتیرانی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، هیات وزیران در جلسه ۲۳ خرداد امسال به پیشنهاد شماره ۴۸۶۶۳/۲۱-۴۹۱۸ مورخ ۲۲ خرداد ۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسی تصویب کرد؛ ۱- وزارت اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت مجاز است به منظور تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان،‌ضمانتنامه مربوط را به میزان (۳۲٫۳۷۱٫۷۴۰/۲۲) دلار صادر نماید. ۲-صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ارائه تعهد کتبی و بدون قید و شرط و غیرقابل بازگشت هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این‌ است چنانچه شرکت مذکور نسبت به تعهدات خود به شرکت بیمه اعتبار صادراتی آلمان عمل نکند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به برداشت وجوه مربوط از کلیه حسابها و منابع متعلق به شرکت یاد شده نزد کلیه بانکها و نوسسات مالی داخلی و خارجی اقدام نماید. این مصوبه برای اجرا از سوی جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی ابلاغ شده است.