رئیس کل بانک مرکزی عربستان گفت: رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عربستان از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، احمد الخلیفی، رئیس کل بانک مرکزی عربستان، گفت: رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عربستان از ۳٫۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش خواهد یافت. خلیفی که روز شنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی اخباریه عربستان سخن می گفت در پاسخ به سوالی درباره سیاست پولی عربستان و رشد اقتصادی این کشور با توجه به آشفتگی بازارهای مالی جهان بعد از رفراندوم جدایی انگلیس گفت، بانک مرکزی به رصد شاخص های کلیدی اقتصادی ادامه می دهد. وی خاطر نشان کرد که نقطه فروش کل که یک شاخص مصرف است در ماه می نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته و ترمیم قیمت نفت در چند ماه اخیر تا حدی به تقویت رشد کمک کرده است. الخلیفی با تکرار بیانیه بانک مرکزی عربستان گفت، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاثیر زیادی بر موسسات مالی عربستان نخواهد داشت، زیرا آنها تاثیرپذیری محدودی از انگلیس دارند.