وزیر اقتصاد بایرن آلمان برای دومین بار در ۱۰ ماه گذشته و برای اولین بار بعد از لغو تحریم‌های ایران، در رأس یک هیأت اقتصادی به ایران سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روزنامه زود دویچه تسایتونگ گزارش داد که ایلزه آیگنر وزیر اقتصاد بایرن برای دومین بار در ۱۰ ماه گذشته و برای اولین بار بعد از لغو تحریم‌های ایران، در رأس یک هیأت اقتصادی به ایران سفر می‌کند. مسائل مالی و ماشین‌سازی از محورهای سفر وزیر اقتصاد بایرن آلمان است. ایران با حجم معاملات تجاری بالغ بر ۲۲۰ میلیون یورو، یکی از مهم‌ترین شریکان اقتصادی بایرن در خاور نزدیک است. وزیر اقتصاد بایرن آلمان روز شنبه وارد تهران می‌شود.