استات اویل قصد دارد سال آینده در شمالی‌ترین منطقه نروژ در دریای بارنتز به حفاری چاه بپردازد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، تیم دادسون، مدیر اکتشاف شرکت نروژی استات اویل، روز سه شنبه (نهم شهریور) اعلام کرد که معتقد است در شمالی‌ترین منطقه این کشور در دریای بارنتز می‌توان میزان قابل توجهی نفت کشف کرد و به همین دلیل این شرکت قصد دارد سال آینده به حفاری چاه نفت در این منطقه بپردازد. این چاه در ۴١٨ کیلومتری شمال نروژ قرار دارد و حفاری آن بخشی از برنامه اکتشافی این شرکت است. دادسون در حاشیه یک کنفرانس نفتی در استاوانگر این کشور، این چاه را چاهی با اثربخشی بالا (high-impact) خواند. تعریف استات اویل از «چاه با اثربخشی بالا » چاهی است که امکان تولید بیش از ٢۵٠ میلیون بشکه معادل نفت برای استات اویل یا هر شریک دیگر یا تولید ١٠٠ میلیون بشکه معادل نفت فقط برای استات اویل داشته باشد. این شرکت قصد دارد سال آینده به حفاری حدود هفت چاه در منطقه قطبی نروژ بپردازد و دادسون دو حلقه چاه‌ از این مجموعه را چاه با اثربخشی بالا خواند. در این منطقه از دریای بارنتز، که بر خلاف دیگر قسمت‌های قطبی این دریا بدون یخ و کم‌عمق است، شرکت های نفتی می‌توانند به راحتی عملیات حفاری انجام دهند.