دولت ایرلند شامگاه روز سه شنبه همزمان با آمریکا، مخالفت صریح خودش را با تصمیم جنجالی کمیسیون اروپا در خصوص جریمه مالیاتی ۱۳ میلیارد یورویی علیه شرکت آمریکایی اپل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مایکل نونان وزیر دارایی جمهوری ایرلند اعلام کرده با این تصمیم کمیسیون اروپا عمیقا مخالف است.

بر اساس گزارش شبکه اسکای نیوز، وزیر دارایی جمهوری ایرلند گفته است که به دنبال تصویب کابینه این کشور برای ارائه درخواست تجدید نظر درخصوص تصمیم کمیسیون اروپا است. بر اساس گزارش های منتشر شده، کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، شرکت آمریکایی اپل را به پرداخت ۱۳ میلیارد یورو جریمه مالیاتی محکوم کرده است. کمیسیون اروپا بر این باور است که اپل به مدت یازده سال از معافیت های مالیاتی دولت ایرلند بهره برده است؛ معافیت هایی که مغایر قوانین رقابت آزاد در اتحادیه اروپا شمرده می شود. مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت در این زمینه گفته است: «این ۱۳ میلیارد یورو، مبلغ مالیاتی است که باید به دولت ایرلند پرداخت می شده است. قوانین مالیاتی ایرلند به اپل اجازه داده تا سودش را به دفتر مرکزی مستقر در این کشور بفرستند، دفتری که تنها روی کاغذ وجود دارد. بر اساس قوانین ایرلند از این سود بدست آماده مالیاتی گرفته نشده، این معافیت مالیاتی تنها به سود یک شرکت تمام شده؛ امری که مغایر قوانین اروپا است.» وی گفته است: کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید برای هیچ شرکت خاصی مزایای مالیاتی قائل شوند. نتیجه تحقیقات کمسیون نشان می دهد که ایرلند برای کاهش مالیات به شرکت اپل مزایایی داده که غیرقانونی است و باعثمی شود این شرکت مالیات بسیار کمتری از دیگر شرکت ها بپردازد. براساس گزارش های منتشر شده، شرکت اپل در سال ۲۰۱۵ میلادی به ازای هر یک میلیون یورو سودی که کسب کرده تنها ۵۰ یورو مالیات پرداخته کرده است. به گزارش اسکای نیوز، دولت آمریکا نیز وضع مالیات ۱۳ میلیارد یورویی علیه شرکت اپل از سوی کمیسیون اروپا را ناعادلانه خوانده است. شرکت آمریکایی اپل نیز ضمن «مضر» خواندن این تصمیم برای بازار اقتصادی، اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد. شرکت اپل در واکنش به این حکم بیانیه ای صادر کرده و گفته است: حکم کمیسیون اروپا در مورد میزان مالیات پرداختی اپل نبوده بلکه در این مورد است که کدام کشور باید این مالیات را دریافت کند. این حکم بر سرمایه گذاری و تولید مشاغل در اروپا لطمه شدیدی وارد می آورد. اپل قانون را رعایت می کند و در هر نقطه ای که فعالیت دارد مالیات تعیین شده را تماما می پردازد. ما درخواست تجدید نظر خواهیم کرد و مطمئن هستیم که این تصمیم تغییر خواهد یافت.