ساخت پایانه دریافت، ذخیره‌سازی و تحویل فرآورده‌های نفتی ترکمنستان در مرز با افغانستان در مراحل پایانی آن است.

به گزارش خبرگزاری موج، منابع خبری ترکمنستان اعلام کردند که ساخت پایانه دریافت، ذخیره سازی و تحویل فرآورده‌های نفتی با ظرفیت ۵۴٠ هزار تن در منطقه گمرکی امام نظر واقع در آتامرداد ولایت لباپ این کشور، در مراحل پایانی خود قرار دارد. پایانه نفتی ترکمنستان در مرز افغانستان را بنیاد ترکمن گوندوغار نبیت گورلوشیک اجرا کرد. ساخت این تأسیسات به ترکمنستان امکان می‌دهد تا حجم صادرات فرآورده‌های نفتی خود را به دیگر کشورها افزایش دهد و این کشور، که سیاست بی طرفی را دنبال می کند، همواره به دنبال همکاری با همسایگان خود با تضمین منافع مشترک است. گزارش ماهانه بی پی نشان می‌دهد که میزان تولید نفت ترکمنستان در سال ٢٠١۵ میلادی با پنج درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، به ١٢ میلیون و ٧٠٠ هزار تن رسید؛ همچنین سهم ترکمنستان در تولید نفت جهان در سال ٢٠١۵ میلادی ٠,٣ درصد نسبت به سال ٢٠١۴ میلادی افزایش یافت. شرکت‌هایی از جمله بورن انرژی (زیرمجموعه انی ایتالیا)، میترو اینترنشنال اتریش، دراگون اویل امارات و پتروناس مالزی در قالب قراردادهای پی اس ای (تولید نفت در بخش ترکمنی دریای خزر) در بخش ترکمنی دریای خزر به فعالیت در زمینه اکتشاف و تولید نفت می‌پردازند.