خانواده بنیانگذار دومین شرکت پالایشگر نفت ژاپن، مخالف مشارکت با عربستان هستند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از  روزنامه نیککی ایشین ریویو، این خانواده ژاپنی با توافق نوامبر گذشته (٢٠١۵) برای ادغام ایده‎میتسو کوزان که دومین شرکت پالایشگر و توزیع کننده نفت در ژاپن به شمار می رود، با شواشل که سهام آن به سعودی آرامکوی عربستان تعلق دارند، مخالف هستند. این در حالی است که شرکت نفت سعودی آرامکو عربستان که پس از رویال داچ شل هلند، دومین سهامدار شرکت شواشل به شمار می رود، قصد ادامه مشارکت در سهام نهاد تازه ایجاد شده از طریق ادغام ایده‎میستو و شواشل را دارد. براساس این طرح، ایده‎میتسو، سهام شواشل را از رویال داچ شل، خریداری خواهد کرد. خانواده بنیانگذار ایده‎میتسو در بیانیه‎ای در روز ٢٨ ژوئن (هشت تیر ماه)، اعلام کرد که گسترش روابط این شرکت که روابط نزدیکی با ایران داشته است و دارد، با عربستان سعودی و وابستگی به آرامکو، نامناسب است. این مخالفت با توجه به اینکه ایده‎میتسو ۴٠ درصد نفت خام مصرفی خود را از آرامکو و تنها یک درصد نفت خام مصرفی خود را از ایران رقیب سرسخت عربستان، خریداری می کند، بسیاری را شگفت زده کرده است. در واقع از آنجا که تاسیسات پالایشی شواشل برای فرآوری نفت خام ایران مناسب است، نفت بیشتری از این کشور می خرد. خانواده بنیانگذار ایده‎میتسو، نگرانی مهمی مانند فرهنگ های متفاوت شرکتهای ایده‎میتسو و شوا شل و کاهش سهام خانوادگی خود دارد. با اینکه عربستان سعودی در ماه ژانویه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است، اما دایسکوکه سکی معاون اجرایی ایده‎میتسو، دریافت نامه اعتراضی از آرامکو را تکذیب کرد. به گفته پروفسور تاکه ئو کیکاوا، استاد دانشگاه توکیو و کارشناس صنعت نفت، نهاد تازه از عربستان سعودی و ایران نفت خواهد خرید و باید از روابط با هر دو کشور استفاده کند. هر چند که کاهش شدید قیمتهای نفت در دو سال گذشته، عربستان را به روی آوردن به اصلاحات بنیادین اقتصادی و اجتماعی وادار کرده، اما ژاپن که ٣٠ درصد نفت خام مصرفی خود را از عربستان سعودی وارد می کند، تا هنگامی که نفت یک منبع عمده انرژی باقی مانده است، به عربستان سعودی نیاز دارد.