کشتیرانی مرسک دانمارک تعدیل ۴۰۰ نیروی کار این شرکت در بخش فراساحلی تا پایان ستامبر سال جاری میلادی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، کشتیرانی مرسک دانمارک تعداد ۴۰۰ نیرو از مجموع ۱۴۵۰ نیروی کار مشغول در بخش فراساحلی را تا پایان ستامبر سال جاری میلادی تعدیل خواهد کرد. گروه کشتیرانی AP Moller مرسک همچنین در نظر دارد تعداد ۲۰ فروند از کشتی های ناوگانش را طی مدت ۱۸ماه از طریق اوراق گذاری یا فروش، کاهش دهد. مدیرعامل خدمات و عرضه کشتیرانی مرسک دراین خصوص گفت: ما با شرایط بی سابقه بازار رو به رو هستیم و با کمال تاسف مجبوریم تعداد خدمه و کارکنان را با شرایط حال تطبیق دهیم، این تصمیم یک گام ضروری برای حفاظت از آینده این شرکت قلمداد می شود. Jørn Madsen در ادامه افزود: یکی از اهداف اولیه کشتیرانی مرسک تلاش برای برگرداندن توازن عرضه و تقاضا به بازار عرضه فراساحلی است. این گزارش ادامه داد:تعداد ۱۴۵۰ نفر در بخش فراساحلی و ۲۶۰ نفر در بخش ساحلی مشغول به کاراند که بر اساس بیانیه جدید با تعدیل ۴۰۰ نفر ازهمه ملیت ها تا آخرستامبر سال جاری میلادی، مرسک دانمارک شاهد کاهش ۲۷ درصدی نیروی کار فراساحلی خواهد بود.