سرپرست معاونت شعب و بازاریابی گفت: از سال ۹۳ تا کنون ۲۲۵ پیشخوان شهرنت در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد کیایی، سرپرست معاونت شعب و بازاریابی این بانک با بیان این مطلب اظهار کرد: بانک شهر در حجم منابع بانک‌های خصوصی، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است و همچنین در زمینه رشد در میان بانک‌های خصوصی نسبت به ابتدای سال ۹۴، رتبه دوم را داراست. کیایی، خاطرنشان کرد: سرانه منابع بانک شهر در میان بانک‌های خصوصی در رتبه هشتم قرار دارد و در حوزه سرانه منابع پرسنل نیز در ردیف پنجم جای دارد. سرپرست معاونت شعب و بازاریابی در ادامه اظهار کرد: از سال ۹۳ تا کنون، ۲۲۵پیشخوان شهرنت در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.