پس از سال ها تحریم ایران برای حضور در نمایشگاه های دارویی جهان، شرکت هلدینگ شفا دارو در نمایشگاه دارویی ویتنام حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، فرشاد دهقانی، عضو هیات مدیره هلدینگ شفادارو با اشاره به اینکه ایران مدت ها در شرایط تحریم قرار داشت، گفت: پس از سال ها تحریم، ایران برای حضور در نمایشگاه های دارویی جهان، شرکت هلدینگ شفادارو در نمایشگاه دارویی ویتنام حضور یافت. او با اشاره به اینکه هلدینگ شفادارو شامل شرکت های داروسازی دانا، راموفارین، اندیشه نگاه سلامت، کیمیدارو، جابر ابن حیان و اسوه است، افزود: این شرکت ها توانایی قابل توجهی در تولید دارو در کشور دارند و توانسته اند مشکلات دارویی داخل را به ویژه در شرایط تحریم حل کنند. فرشاد دهقانی گفت: با برطرف شدن تحریم ها، رایزنی برای همکاری بیشتر با شرکت های دارو سازی جهان و جذب بازارهای جهانی آغاز شد که نتیجه این پیگیری ها، حضور هلدینگ شفادارو به عنوان تنها هلدینگ ایرانی در نمایشگاه دارویی ۲۰۱۶ ویتنام بود. این مقام مسوول ادامه داد: در این نمایشگاه توانستیم با شرکت های داروسازی حاضر که از کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی به نمایشگاه آمده بودند، دیدارهایی داشته باشیم که این تبادل اطلاعات در آینده می تواند باعثایجاد تحول در صنعت دارو سازی کشور شود.