وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: ترافیک در محورهای تهران - کرج - قزوین و همچنین برخی مقاطع محورهای کرج - چالوس، فشم - تهران و تهران - امام زاده داود سنگین است.

به گزارش خبرگزاری موج از وزارت راه و شهرسازی، بر پایه اطلاعات دریافتی از سامانه های نظارتی مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محورهای تهران- کرج- قزوین محدوده پل کلاک سنگین است.
همچنین، ترافیک در محور کرج - چالوس محدوده بیلقان، محور فشم - تهران و تهران - امام زاده داوود(ع)، سنگین گزارش شده است، اما در سایر محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان بوده و بارش یا مداخلات جوی خاصی نیز تاکنون اعلام نشده است. این گزارش، محورهای مسدود شریانی را محور رودان - بندرعباس واقع در استان هرمزگان و کمربندی دهلران - اندیمشک در استان خوزستان اعلام کرده است. بر پایه این گزارش، محور اولنگ - شاهرود واقع در استان های سمنان و گلستان، تنها محور غیرشریانی است که به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود است.