یک شرکت اروپایی یخچال هایی را تولید کرده که با میدان مغناطیسی اقدام به خنک کردن محیط داخل خود می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، شرکت Cooltech Applications یخچال هایی را تولید کرده که مجهز به سیستم تاثیر حرارت مغناطیسی هستند یعنی با قرار گرفتن یک شی در معرض میدان مغناطیسی، دمای آن می تواند تغییر کند. در واقع مواد موجود در سیستم حرارت مغناطیسی زمانیکه آب سرد کن از میان این مواد پمپاژ می شود با بوجود آوردن یک چرخه مغناطیسی حرارت آب را به قسمت بیرون انتقال می دهد و این امر باعث خنک شدن محیط داخل یخچال می شود. به عبارت دیگر با به کارگیری روش جدید دیگر نیازی به گاز مخصوص یخچال برای خنک کردن نیست. از مزایای این فناوری جدید، مصرف انرژی به اندازه نصف مصرف انرژی در یخچال های فعلی است و از صدا و لرزه کمتری نیز بر خوردار هستند. یخچال های جدید Cooltech Applications با بهره بردن از سیستم تاثیر حرارت مغناطیسی می توانند دمای داخل یخچال را بین ۲ تا ۵ درجه سانتیگراد نگه دارند.