اپلیکیشنی برای گوشی های هوشمند ساخته شده که می تواند قایق حامل پناهندگانی که به دردسر افتاده اند را شناسایی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، این اپلیکیشن جالب I Sea نام دارد و بر روی گوشی های هوشمند با سیستم  iOS کار می کند.  I Sea با ارسال تصاویر ماهواره ای مکان قایق پناهندگانی که در دردسر افتاده اند را نشان می دهد تا تیم های امداد و نجات سریع تر وارد عمل شوند. در واقع اپلیکیشن I Sea تصاویر ماهواره ای از مسیرهای تیم امداد و نجات تهیه می کند و آنها را به میلیون ها کاربر خود مخابره می کند. زمانیکه در تصاویر ارسال شده ماهواره ای، کاربر احساس کند که در نقطه ای از دریا، قایق پناهندگان در وضعیت بحرانی قرار گرفته می تواند با ثبت نام، شماره پاسپورت و ایمیل خود گزارش را به نزدیک ترین تیم امداد و نجات مخابره کند.   سپس اپلیکیشن I Sea منطقه مورد نظر را دوباره با دقت بررسی می کند و در صورت مشاهده قایق در معرض خطر به گروه امداد و نجات پیام وضعیت اضطراری برای اعزام نیرو به مکان مورد نظر می فرستد.