وزیر جهاد کشاورزی اسلامیان را به عنوان مشاور خود در طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، حمید اسلامیان به عنوان مشاور وزیر در طرح احیا و توسعه ۵۵۰ هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام منصوب شد.