معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت اجرای نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان گفت: اجرایی شدن این آیین نامه عملکرد پیمانکاران سلامت ساختمان را به مدت ۱۰ سال تضمین می کند.

به گزارش خبرگزاری موج از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها افزود: با اجرایی شدن آیین نامه کنترل ساختمان و نظام نامه حرفه ای مهندسی شاهد انضباط شهری و بهبود وضعیت ساخت و ساز در کشور خواهیم بود. وی با بیان این که در آیین نامه کنترل ساختمان اعلام شده فردی که ساختمان را می سازد یک پیمانکار است که از طرف مالک به کار گمارده می شود، اظهار داشت: پروانه ساختمانی به نام پیمانکار صادر می شود و پیمانکار که اختیارات مشخصی دارد تضمین می دهد ساختمان در مدت ۱۰ سال کارکردهای اصلی خود را حفظ کند. مظاهریان با تاکید بر این که درصورت اجرایی شدن آیین نامه کنترل ساختمان، دیگر هیچکس حاضر به انجام فعالیت صوری در حوزه ساخت و ساز نخواهد بود، گفت: ضمانت ۱۰ ساله پیمانکاری که در دفترخانه ثبت می شود، نشان می دهد با اجرایی شدن آن دیگر هیچ فردی حاضر به انجام فعالیت صوری در این حوزه نخواهد شد. به گفته وی، تمام بحث ما با شهرداری ها و ایجاد انضباط شهری بر اصل رجحان منافع عمومی بر منافع شخصی استوار است تا هیچ وقت منافع عمومی فدای منافع شخصی نشود و شهرها بر اساس انضباط شهری و رعایت مسایل زیست محیطی، میراثی و حقوق شهروندی اداره شوند. وی با اشاره به اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای مهندسی و نهادینه کردن و اجرایی شدن آن در استان های سراسر کشور گفت: واقعیت موجود نشان می دهد در بستر ارایه خدمات مهندسی مشکلات، مسایل و چالش های عمده ای وجود دارد که یکی از آنها امضا فروشی است که اجرایی شدن نظام نامه اخلاق حرفه ای و نظارت بر اجرای آن توسط مدیران راه و شهرسازی می تواند از ادامه آن جلوگیری کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام نامه اخلاق حرفه ای به معنای حذف تمام تخلفات در سطح جامعه نخواهد بود، گفت: حل بخشی از مشکلات پیش روی نظام مهندسی و نظام ساخت و ساز کشور به آیین نامه کنترل ساختمان مرتبط است که در دستور کار برای اصلاح قرار گرفته و به زودی متن اصلاح آن به اطلاع عموم خواهد رسید. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این یک حقیقت است و همگی به آن اذعان داریم که در دنیای معاصر با پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد نمی توان تنها با یک توصیه اخلاقی جلوی مشکلات و مسایل مختلف در حوزه های مختلف ساخت و ساز کشور را گرفت و برای اینکار لازم است زنجیره های مختلفی که می تواند جلوی برخی از تخلفات را گرفت، تکمیل کرد. اما می توان انتظار داشت با اجرای این دستورالعمل ها و تحقق انضباط شهری کیفیت ساخت و سازها نیز در کشور ارتقا یابد. هدف از اجرای آیین نامه کنترل ساختمان حصول اطمینان از رعایت ضوابط شهری، فنی و مقررات ملی ساختمان است تا ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی برای ساکنان و شهروندان در ساختمانهای محل زندگی فراهم شود.