مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با شرکت در جلسه کارگروه وصول مطالبات این بانک، بر لزوم کاهش مانده مطالبات تاکید و برای این منظور راهکارهای عملیاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این جلسه که صبح دوشنبه ۱۸ مرداد با حضور اعضای هیات مدیره، مدیران امور، مدیرعامل شرکت خصوصی حامی مهر پیشگام و جمعی از روسا و معاونان ادارات بانک برگزار شد، حاضران ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک در بخش وصول مطالبات و آمار مربوط به قدرمطلق وصولی و ریسک اعتباری مدیریت ها، درباره راهکارهای وصول مطالبات در چارچوب قوانین بانک مرکزی، چگونگی مساعدت به کشاوران بدهکار و بررسی روش های کاهش ریسک اعتباری به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات و حمایت مالی از بخش کشاورزی و طرح های توسعه ای، به بحثو تبادل نظر پرداختند.