فرودگاه دوبی روز چهارشنبه گذشته به دلیل بسته شدن در هر دقیقه بیش از یک میلیون دلار خسارت متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در پی حادثه آتش سوزی هواپیمای شرکت الامارات که روز چهارشنبه در فرودگاه بین المللی دوبی رخ داد، این فرودگاه به مدت ۳۳۰ دقیقه بسته شد و تمامی پروازهای ورودی به این فرودگاه از طریق فرودگاه شارجه انجام شد. براساس گزارش روزنامه خلیج تایمز ، درپی بسته شدن فرودگاه دوبی ، میزان خسارت های وارده به این فرودگاه در مدت ۳۳۰ دقیقه بیش از ۳۳۰ میلیون دلار برآورد شده که هر دقیقه یک میلیون دلار است. کارشناسان اقتصادی اماراات خسارت های وارده به اقتصاد دوبی در پی بسته شدن فرودگاه دوبی را بیش از این میزان پیش بینی می کنند.