در خصوص معاملات خارج از جلسه معاملاتی شنبه مورخ ۱۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵ قابل ملاحظه می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، شنبه مورخ ۱۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵، تعداد ۲۶۲ر۱۱۰ سهم از سهام شرکت کویر تایر به قیمت پایه هر سهم ۳۴۳ر۱ ریال و به ارزش ۱۴۸ میلیون ریال، تعداد ۱ سهم از سهام شرکت نفت پارس به قیمت پایه هر سهم ۷۰۲ر۶ ریال و به ارزش ۶۷۰۲ ریال به صورت معامله خارج از جلسه معاملاتی انجام شد.