جلسه هم اندیشی روسای بیمه دی و شرکت کمک رسان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به منظور هم اندیشی و بررسی نحوه ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان بیمه درمان شرکت بیمه دی ، جلسه ای با حضور مدیریت بیمه های اشخاص ، مدیران شرکت کمک رسان ( SOS ) و روسای شعب اصفهان، مشهد ،یزد ، کاشان و شهرکرد به میزبانی شعبه اصفهان برگزار شد . در این نشست مدیران شعب بیمه دی به بیان مشکلات و پیشنهادات خود برای تسهیل در روند رسیدگی به هزینه های درمانی با هدف جلب رضایت بیمه شدگان پرداختند. در ادامه ، مدیران و روسای شعب شرکت کمک رسان گزارش کاملی درخصوص اقدامات صورت گرفته برای به حداقل رساندن زمان بررسی اسناد مربوط به هزینه های درمانی بیمه شدگان و همچنین گسترش مراکز درمانی طرف قرارداد در استان های یاد شده ارائه کردند . این نشست با جمع بندی مباحث مطرح شده به پایان رسید .