مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به عنوان عضو کمیته مدیریتی اتحادیه موسسات تامین مالی توسعه ملی در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی «ادفیمی» ADFIMI Management Committee انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در پی عملکرد مطلوب و تعاملات مثبت بانک کشاورزی با اتحادیه‌های بین‌المللی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، مدیر عامل این بانک به عنوان عضو کمیته مدیریتی اتحادیه ادفیمی ADFIMI Management Committee انتخاب شد و ازاین پس نقش موثری در تصمیمات مدیریتی این اتحادیه ایفا خواهدکرد.

شایان ذکر است اتحادیه ادفیمی با بیش از ۵۰ عضو از کشورهای مختلف جهان با هدف ایجاد شرایط مطلوب تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو، تسهیل اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو و اجرای پروژه‌های ترویجی، آموزشی و پژوهشی از سال ۱۹۸۶ تاسیس شده است. این اتحادیه توسط کمیته مدیریتی متشکل از ۹ عضو و به ریاست دبیر کل اداره می‌شود و اعضای کمیته مدیریتی نقش مهمی در عملکرد اتحادیه، هدایت دوره‌های آموزشی به سمت موضوعات مورد نظر، برگزاری طرح‌های تبادل کارشناس، اخذ میزبانی رویدادهای بین المللی و … دارند.