هفدهم مرداد ماه مصادف است با روز خبرنگار و بهانه ای است برای عرض تبریک و خدا قوت به جامعه خبری. و این که به این بهانه برای همه تلاش گران عرصه خبر و اطلاع رسانی بهروزی و موفقیت در انتشار اخبار صحیح و واقعی را آرزو نمائیم.

به گزارش خبرگزاری موج، خبرنگاری در تمامی جهان از کارهای سخت و بلکه پر خطر شمرده می شود و گرامیداشت این روز یک یادآوری به پاسداشت کوشش های صادقانه مردان و زنان آزاده و شجاعی است که برای دسترسی، تولید، توزیع و انتشار سریع و به موقع اخبار صحیح از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.

در دنیای امروز که به دنیای اطلاعات و ارتباطات شهرت یافته است، کسب اخبار موثق و قابل اطمینان در مورد وضعیت سیاسى، اجتماعى، اقتصادی و فرهنگی جامعه و انتشار به موقع آن بسیار هزینه بر و دشوار و گاه با حیات و ممات انسان ها، سر و کار می یابد. پس، خبرنگاری در عین حال که از مشاغل حساس و بسیار ضرورى و حیاتى است به تعهد، تخصص، نکته دانی و موقع شناسی و از همه مهم تر به شجاعت نیاز دارد.

بانک توسعه تعاون روز خبرنگار و حق جویی و روز پاسداشت قلم را به همه خبرنگاران، روزنامه نگاران و اصحاب اندیشه تبریک گفته و ضمن آرزوی نیک روزی و سلامت، توفیق بیش از پیش آنان را در انجام رسالت حرفه ای و انسانی خود ظل توجهات حضرت بقیه الله اعظم آرزومند است.