امسال برای اولین بار در سال های اخیر، کشت کلزا در شهرستان بهارستان در سطح ۱۴ هکتار انجام شد که برای سال آینده این میزان به ۱۷ هکتار افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمد علی شاکری به اهمیت کشت کلزا اشاره کرد و گفت: امسال برای اولین بار در سال های اخیر، کشت کلزا در شهرستان بهارستان در سطح ۱۴ هکتار انجام شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان تصریح کرد: هدف این است که کشت این محصول استراتژیک صنعتی را در سال آینده به ۱۷ هکتار برسانیم و با بهبود مسائل به زراعی میزان تولید کلزای شهرستان را افزایش دهیم.