در بزرگ ترین نهالستان شرق استان تهران حدود ۴۰۰ هزار اصله نهال جنگلی شامل گونه‌هایی از قبیل افرای سیاه، اقاقیا، زبان گنجشک، عرعر، گردو، توت نرک، تنگرس، بادام، کاج سیاه، سرو خمره‌ای و… تولید شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند با بیان این مطلب گفت: این نهال ها در ایستگاه تولید بذر و نهال منابع طبیعی دماوند و در وسعتی معادل ۱۲ هکتار طی دو سال اخیر تولید گردیده و شامل گونه‌هائی از قبیل افرای سیاه، اقاقیا، زبان گنجشک، عرعر، گردو، توت نرک، تنگرس، بادام، کاج سیاه، سروخمره‌ای و… است و در زمان مناسب به عرصه های مورد نظر برای کاشت انتقال خواهند یافت.

علی خلیلی افزود: امسال و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این ایستگاه تاکنون بیش از ۱۰ تن بذر مرتعی سکاله مونتانوم برداشت گردیده که این بذور در زمینه‌ های احیا و اصلاح مراتع و اجرای پروژه های بیولوژیکی در طرح های جامع آبخیزداری استان تهران و سایر استانهای هم اقلیم مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی وسعت مراتع این شهرستان را حدود ۱۴۷هزار هکتار و ظرفیت چرای دام در این مراتع را حدود ۸۰هزار واحد دامی اعلام کرد و انعقاد تفاهم نامه همکاری با محیط زیست شهرستان دماوند برای اجرای هرچه بهتر پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در سطح این شهرستان را بسیار موثر دانست و در این ارتباط اظهار داشت: این تفاهم نامه همکاری با هدف استفاده از ظرفیتهای هر دو دستگاه برای حفظ این مراتع و بهبود وضعیت آن و ایجاد تعادل دام و مرتع منعقد گردید که که در پی آن و همزمان با آغاز فصل چرا سه گلوگاه مهم در سطح شهرستان مورد شناسایی قرار گرفت و با استقرار اکیپ های کنترل دام ضمن جلوگیری از ورود حدود ۲۰هزار دام غیر مجاز، تعداد ۲ هزار رأس دام فاقد هرگونه مجوز بهره برداری از این مراتع خارج شد و افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند در ادامه اضافه کرد: جنگل های طبیعی این شهرستان حدود ۸ هکتار است که با گونه‌های ارس، بنه، زرشک، داغداغان و تنگرس در قسمتهای شرقی این شهرستان پراکنده هستند.

وی یادآور شد: به منظور توسعه جنگل‌کاری و فضای سبز طی سالهای گذشته ۳۰هکتار عملیات جنگل کاری در این شهرستان صورت پذیرفته است.

خلیلی از باز‌پس گیری ۱۰ هکتار از اراضی ملی پلاک آئینه ورزان این شهرستان به ارزش ۵۰میلیارد تومان خبرداد و خاطر نشان کرد: این اراضی به دستور دادستان و رئیس دادگستری شهرستان دماوند و در راستای اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ ها و مراتع از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.