پیمان قربانی گفت: شبکه خبری اقتصاد و بانکی ایران(ایبنا) جایگزین خبرگزاری های دیگر نمی شود بلکه این پایگاه اخبار دقیق و منسجم را منتشر می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نظام مالی ما تحولات زیادی را از دهه های گذشته تا کنون در نظام بانکداری داخلی و در حوزه بین المللی را تجربه کرده افزود: بدون بخش مالی نمی توان بخشی درست گویا و بالنده داشت. بخش مالی اقتصاد یکی از بخش های مهم در کشور است. این عضو شورای سیاست گذاری (ایبنا) اظهار کرد: شبکه ایبنا نمی خواهد جایگزین خبرگزاری های دیگر شود بلکه از اخباری دقیق منسجم به موقع را در جامعه امروزه که بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند است را در نظام بانکی و جامعه ایفا کند. قربانی یادآور شد: در راستای شعن و جایگاه نظام بانکی بیست و یک هزار و سیصد شعبه بانکی در کشور و دویست و بیست هزار نفر کارمند در نظام بانکی می طلبد در اقتصاد شبکه خبری راه اندازی و افتتاح شود.