در سه ماهه نخست امسال بانک صنعت و معدن حدود ٢٠٨ میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک، متوسط و بزرگ استان بوشهر پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، تسهیلات یاد شده به ۶ طرح صنعتی این استان پرداخت شد که از آن میان ١ طرح از طرح های بزرگ و ۵ طرح از طرح های کوچک و متوسط صنعتی محسوب می شوند. میزان تامین مالی طرح بزرگ صنعتی در مدت یاد شده در این استان بالغ بر ١٠٠ میلیارد ریال و تسهیلات اعطایی به طرح های کوچک و متوسط حدود ١٠٨ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است بانک صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال در مجموع ١١هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۵٣٨ طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان های مختلف کشور پرداخته است.