مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور اعلام کرد: صنایع کوچک و متوسط بیش از ۵۰ درصد اشتغال و ۹۶ درصد کل صنایع را تشکیل داده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، علی یزدانی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست شورای تخصصی و مشورتی صنایع کوچک که با حضور نمایندگانی از تشکل های تخصصی و غیر دولتی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر احداث بیش از ۹۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور به تصویب رسیده است که از پتانسیل های مناسبی جهت استقرار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برخوردار است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی دغدغه‌ها و مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را با همکاری و همفکری تشکل‌های تخصصی مورد تاکید قرار داد و افزود: ایجاد انسجام و پیوند بین واحدهای صنعتی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از جمله دغدغه هایی است که امیدواریم با تعامل موثر تشکل های تخصصی و بهره مندی از پیشنهادها و راهکارهای این عزیزان گام های موثری در جهت ساماندهی این صنایع برداریم. یزدانی حمایت از صنایع کوچک و ایجاد زیرساخت های عمرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی را دو ماموریت ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران عنوان کرد و افزود: در جهت تحقق این ماموریت ها کیفی سازی شهرک های صنعتی، توسعه خوشه های صنعتی، ایجاد کنسرسیوم های صادراتی و… در دستور کار قرار گرفته است. در این نشست تخصصی غلامرضا سلیمانی - معاون صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران - نیز نکاتی در خصوص چالش ها و مسایل اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران مطرح کرد و گفت: در حال حاضر توان علمی و مدیریتی صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط اندک بوده و بخش‌های تحقیق و توسعه به دلیل محدودیت منابع مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین عدم توان بنگاه کوچک در دسترسی به بازار و انجام تحقیقات بازار و نداشتن قانون خاص حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به ویژه صنایع کوچک را از مشکلات این بخش برشمرد و اظهار امیدواری کرد با برگزاری این نشست ها به تعریف منطقی مطابق با استانداردهای جهانی دست یابیم. همچنین در این شورای تخصصی نمایندگانی از تشکل های تخصصی نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، خانه صنعت و معدن و تجارت و همچنین دانشگاه ها حضور داشتند و به بیان چالش های اصلی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نظیر قانون کار و تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی و... پرداخته و نکاتی در خصوص  سهم اندک بخش خصوصی از اقتصاد وضعیت شهرک های صنعتی، بهبود فضای کسب و کار، اتخاذ سیاست های حمایتی  برای صنایع کوچک و متوسط پرداختند.