نماینده مردم اسفراین گفت: سه خطا در حوزه سرمایه گذاری نظام بانکی را با مشکل روبرو کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، هادی قوامی با اشاره به اینکه دستورات خارج از ظرفیت به نظام بانکی خدشه وارد کرده افزود:خطاهایی در حوزه سرمایه گذاری صورت گرفته است، که خطای تشخیص در سرمایه گذاری ها، تامین بیش از ۹۰ درصد اعتبار از سوی نظام بانکی و دستورات خارج از ظرفیت به نظام بانکی از مهم ترین خطاهای صورت گرفته هستند. وی با اینکه تولید ناخالص ملی از سال ۵۷ تا امروز دو برابر شده است ادامه داد: تصمیم گیری های ناصحیح دولت و مجلس باعث شده تولید ناخالص ملی که در نظام بانکی در سال ۵۷ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بوده با تصمیم گیری های ناصحیح دولت و مجلس امروز بیش از هزاران هزار میلیارد را پشت سر بگذارد.