جلسه بررسی مسائل اقتصادی کشور در مشهد از صبح امروز آغاز شده و در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه بررسی مسائل اقتصادی کشور در مشهد با حضور طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک ها، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی فعالان اقتصادی کشور از صبح امروز آغاز شده و در حال برگزاری است.حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه حضور داشته و به بیان نقطه نظرات خود خواهد پرداخت.