اولین نشست سراسری کمیته وصول مطالبات شرکت بیمه آرمان با حضور نمایندگان مناطق و شعب سراسر کشور و مدیریت محترم عامل و معاونین ستادی شرکت در تاریخ ۹۵/۰۵ / ۱۰ برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد کاسبان رییس کمیته وصول مطالبات شرکت، ضمن تشریح اهداف اصلی برگزاری این نشست افزود، با توجه به انباشت مطالبات معوق شرکت بیمه آرمان، اولویت بخشی به وصول مطالبات در کنار توسعه بازار و توجه به کیفیت خدمات،هدف عمده مدیریت و هیئت مدیره جدید شرکت است. بر همین اساس کمیته وصول مطالبات تشکیل و تاکنون جلسات متعددی با بیمه گزاران شرکت برگزار و توافقات خوبی حاصل شده است. در اولین نشست سراسری این کمیته ، سیاست های کلی شرکت و کمیته وصول مطالبات توسط جناب بیانیان و معاونین محترم ابلاغ و راهکار های تسریع در گرفتن وصول مطالبات و مکانیزم های جلوگیری از تعویق بدهی بیمه گذاران مورد بحث و کفتکو قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی روند وصول مطالبات معوق شرکت، مقرر شد نشست های منظمی هر ماه با حضور نمایندگان در شرکت برگزار گردد.