اعضای کمیته وصول مطالبات به سرپرستی حسین عسکری عضو هیأت مدیره بانک از شعبه ارومیه و طرحهای بزرگ بانک در استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، در ابتدای این سفر جلسه کمیته وصول مطالبات در محل شعبه ارومیه تشکیل و گزارشهای مربوط به ۳۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن زمینه اخذ مصوبه تعیین تکلیف بدهی های غیرجاری برای ۳۲ طرح فراهم شد. در ادامه این سفر طرح های پتروشیمی مهاباد، فرآورده های زیستی روناک و تدبیرسازان سرآمد مورد بازدید قرار گرفتند. در این سفر محمد امینی مدیر وصول‌مطالبات، میرمحمود موسوی مدیر اعتبارات، شهاب گرجی مدیر اعتباری‌ صنایع ‌کوچک و متوسط، محمد سعیدی رئیس اداره ‌هماهنگی‌ وصول‌ مطالبات، علی ساعتچی رئیس اداره‌ وصول‌ مطالبات طرحها، محمد ونکی ‌فراهانی رئیس اداره‌ هماهنگی‌ حراست شرکتهای‌تابعه ‌و امور بانکی‌، صیاد سلیمانی، مهرداد هدایی و احمد رحیمی فرجام حسین عسکری را همراهی کردند.