روابط عمومی در فرایندهای مدیریتی سازمان ها نقش مهم و کلیدی را ایفا می کند و این نقش می بایستی با توجه به تحولات سازمان تعالی و رشد پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری موج، نجف پور قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین در جمع شورای سیاست گذاری دوازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ضمن بیان مطلب فوق افزود: نقش روابط عمومی در ایجاد امید و نشاط در درون سازمان و مدیریت هوشمندانه رویدادها و شناخت مولفه های محیطی در جهت شفافیت اطلاع رسانی بسیار با اهمیت است که بایستی مود توجه قرار گیرد. وی در ادامه سخنان خود به بهره گیری روابط عمومی ها از ظرفیت های حرفه یی در بخش های گوناگون اطلاع رسانی اشاره کرد و خاطرنشان نمود. روابط عمومی با بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و با خلاقیت و نوآوری می بایستی در درون و برون سازمان با شناخت آسیب ها و نقاط ضعف ارتباطی، تمامی نقاط تماس مخاطبان را با مجموعه سازمان به شکل هدفمند فعال نماید و در این فرایند ارتباطی نقش آفرینی کند. قائم مقام بانک قوامین در بخشی دیگری از سخنان خود افزود: با اشاره به این که روابط عمومی عملکرد معینی از مدیریت است که به ایجاد و حفظ ارتباط متقابل و هم چنین تفاهم، پذیرش و مقبولیت و همکاری بین سازمان ها و مجموعه مخاطبان که با آن سرو کار دارند تلاش می کند، تصریح کرد: اساس روابط عمومی عرضه صرفاً یک نقطه نظر خاصی نیست که از بالا دیکته شود بلکه تعدیل فکرها و نگرش ها در راستای سازگار کردن آن بخشی از رفتار فردی و سازمانی می باشد که اهمیت اجتماعی دارد و با منافع و خواست عموم هماهنگ است. نجف پور به سند تحول بانک قوامین و پروژه های روابط عمومی در این سند اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه در سند تحول بانک قوامین به پروژه های تعریف شده در بخش روابط عمومی اهمیت ویژه یی داده شده و امیدواریم که با تعریف و اجرای این پروژه ها تحول خوبی در بخش روابط عمومی بانک ایجاد شود. بر پایه همین گزارش در پایان این نشست لوح تقدیر مدیریت ارتباط گستر از سوی شورای سیاست گذاری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی به دکتر نجف پور اهداء شد.