نتاج در جریان سفر دوروزه خود به آذربایجان شرقی و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: بانک ها و موسسات مالی و پولی اولین متهم در ارتباط با مشکلات اقتصادی کشور هستند و از همه طرف تحت هجوم قرار دارند و در صورت بروز هر گونه مشکل در اقتصاد کشور یک تیغ تیزش به سوی آنها می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر عامل بانک قوامین در ادامه افزود : ما یکی از اصلی ترین عواملی هستیم که بایستی در تحقق نظام پولی و مالی اسلامی اثرگذار جدی  داشته باشیم.چراکه این یک مطالبه محیطی در داخل و خارج کشور می باشد . وی افزود : کشورهای خارجی نیز منتظر ارایه الگوی نظام پولی و مالی هستند که در کشورمان ادعا می شود . و برای رسیدن به مدل متعالی و قابل ارایه به دنیا در سایه رهنمودهای بزرگان فقها و علما تلاش های بسیار زیادی باید صورت گیرد. دکتر نتاج سهم بانک قوامین از نقدینگی کشور را در حدود ۶ درصد دانست و افزود بانک قوامین معتقدترین مدیران را در خود جای داده و عزیزان در بانک قوامین جهادگرانه کار می کنند. مدیر عامل بانک قوامین  هم چنین تصریح کرد : بانک ها و موسسات مالی و پولی نیازمند همراهی سایر  بخش های اقتصادی می باشند.