سومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور همزمان با سومین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان فارس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور همزمان با سومین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس از تاریخ ۱۹/۵ / ۹۵ الی ۲۲/۵ / ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان فارس برگزار می شود.

بنابراین گزارش، بورس منطقه ای فارس با هدف توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و استفاده بهینه از پول و پوشش ریسک، معرفی سایر ارکان بازار سرمایه و ابزار نوین معاملاتی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

لازم به ذکر است تالار منطقه ای فارس با همکاری شرکت تامین سرمایه امید و به همراه چند شرکت کارگزاری فعال در استان و سایر بانک های خصوصی، دولتی و شرکت های بیمه ای در نمایشگاه مزبور حضور فعال خواهند داشت.