به گفته سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تولید اطلاعات پایه، برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌وپنج هزارم مناطق اولویت‌دار کشور در دستور کار این مجموعه است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، به گفته معاون زمین‌شناسی این سازمان، دکتر جلیل قلمقاش، با بیان این‌که در زمان حاضر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور طرح برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌پنج هزارم را در دست تهیه دارد، گفت: نقشه‌های زمین‌شناسی در این مقیاس، فقط در آمریکا به گونه منظم و سراسری تهیه می‌شوند و در بقیه کشورهای آسیایی، اروپایی، کانادا و استرالیا به گونه محلی و انتخابی و به عبارت بهتر سفارشی، برداشت و تهیه می‌شوند.

وی با بیان این‌که طرح برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی از سال ۱۳۸۴ به‌طور رسمی در کشور آغاز شده، خاطرنشان کرد: تعداد نقشه‌های یک‌بیست و پنج هزارم برای پوشش سرتاسر کشور بیش از یازده هزار برگ است که تهیه تمام آنها در کوتاه‌مدت حتی میان‌مدت امکان‌پذیر نیست و اولویت هم ندارد.

معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از طرح برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس کاربردی یک‌بیست و پنج هزارم به‌عنوان گامی بزرگ برای زمین‌شناسی‌کشور یاد کرد و افزود: با استفاده از تجربه پنجاه ساله سازمان در برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و توان نیروی تحصیل‌کرده و جوان کشور در جهت تولید اطلاعات پایه مورد نیاز بخشهای عمرانی و توسعه ای در دست اجرا است.

قلمقاش، با بیان این‌که نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌پنج‌هزارم با توجه به اولویت‌های شهری، معدنی و یا مخاطرات طبیعی برنامه ریزی و تهیه می‌شوند، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ برگه از نقشه‌های زمین شناسی یک‌بیست‌پنج‌هزارم کشور چاپ شده‌اند و هم اکنون حدود چهارصد برگه نیز در دست تهیه هستند.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با استفاده از توان عملیاتی و علمی مراکز پانزده گانه خود مشغول برداشت و تهیه نقشه‌های مزبور می باشد. در سالهای اخیر بخشی از نقشه‌های مزبور نیز توسط شرکتهای مهندسان مشاور تهیه شده است و تعدادی از آنها نیز در حال برداشت می باشند. از سال ۱۳۹۲ تعدادی از دانشگاههای کشور نیز با انعقاد قرارداد در نقاط مختلف کشور در حال برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌وپنج‌هزارم هستند.

لازم به ذکر است سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در پنجاه سال اخیر برداشت و تهیه نقشه زمین‌شناسی یک‌دویست و پنجاه هزارم و یکصدهزارم سرتاسر کشور را تهیه کرده که این نقشه‌ها اطلاعات پایه زمین‌شناسی را برای اکتشاف مواد معدنی و طرحهای عمرانی و پژوهشی را دربردارند. وجود نقشه‌های زمین‌شناسی یاد شده در کشور بسیار ارزشمند است و این در حالی است که برای مثال کشورهای چین و افغانستان فاقد نقشه‌های زمین‌شناسی یکصدهزارم هستند. در ترکیه پوشش سراسری نقشه‌های یکصدهزارم هنوز وجود ندارد و تاکنون هم طرح سراسری برای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک‌بیست‌وپنج هزارم ارائه نشده است.