همتی گفت: با وجود تاکیداتی که مقام معظم رهبری در بخش فیش های حقوقی مدیران داشته اند تمامی پرداخت های غیر متعارف آنها پس گرفتیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، عبدالناصر همتی در نشست خبری امروز خود افزود: یک هفته بعد از آمدن بنده در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۹۵ تمام حقوق هایی که اشتباه به هیات عامل بیمه مرکزی پرداخت شده بود را پس گرفتیم. رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: طبق آیین نامه سال ۸۷ توسط صنعت بیمه مطرح شده بود. رئیس کل بیمه مرکزی و هیات عامل می توانستند چهل برابر حقوق حکومتی خود را وام ضروری بگیرند که سقف آن هم مشخص نبود. اما برای کارمندان سقف قائل شده بودند. رئیس کل و رئیس شورای عالی بیمه مرکزی ادامه داد: شخصی از هیات عامل چهل و پنج برابر مبلغ دریافتی خود را به صورت وام ضروری به مبلغ یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان گرفته بود که آن را پس گرفتیم و شخصی دیگر که یکی از مدیران بوده ۲۱۰ میلیون تومان اشتباه اضافه پرداخت شده بود را آن را هم به صورت چک از شخص مذبور پس گرفتیم. عبدالناصر همتی با بیان اینکه حتی یک ریال هم وام از بیمه مرکزی نگرفته ام عنوان کرد اگر مدیری یا مسئولی وامی را نیاز دارد باید از وزیر یا مقامات بالا اجازه بگیرد. ۵۰۰ میلیون وام ضروری نیست. رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: امیدوارم در بحث و حاشیه های در مورد فیش های نجومی بیمه مرکزی تمام شود و دوباره ما بتوانیم نفوذ بیشتری را بین مردم داشته باشیم. رشد ۳۲ درصدی پرداخت خسارت بیمه رییس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال نرخ رشد بیمه به بالای ۲۰ درصد رسیده خاطرنشان کرد: امسال ۹/۶ میلیون خسارت به بیمه گذاران پرداخت و در مجموع نسبت به خسارت پرداخت شده به حق بیمه ۵/۶۲ درصد رسیده است. همتی یادآور شد: از زمانی که بنده در بیمه مرکزی حضور داشتم اوایل سال ۷۳ ، نفوذ حق بیمه ۳۴/۰ درصد ولی زمانی که بیمه مرکزی را تحویل دادم سال ۸۴ این نرخ به ۴/۲ درصد رسید. اما در دهه گذشته نفوذ بیمه ۹/۱ درصد بوده است و بعید می دانم با ارقام سال گذشته نفوذ بیمه از ۲ درصد بالاتر برود. همتی با اشاره به اینکه نفوذ حق بیمه در منطقه ۷/۱ درصد و در سطح جهانی ۵/۶ درصد است تصریح کرد: در سه رشته شخص ثالث ،زندگی و درمان نزدیک به ۷۴ درصد حق بیمه در سه ماهه اول امسال ثبت شده است. عبدالناصر همتی اعلام کرد: سهم بیمه های دولتی و غیردولتی به ترتیب بیمه ایران ۳۲ درصد و سایر شرکت های نیمه دولتی و خصوصی ۶۸ درصد بازار را به خود اختصاص داده اند. رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: درصدد هستیم که بیمه ها نباید مالیات و ارزش افزوده پرداخت کنند.