این هفته قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، هفته جاری قیمت پرایدSE۱۱۱معادل ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان، سمندEF۷معادل ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۵۰۰ هزار تومان و پارس تندر ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:

خودرو

قیمت کارخانه‌ای

قیمت بازار

تیبا

۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

پرایدSE۱۱۱

۲۰میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

پراید ۱۳۱

۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان

۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

پژو ۴۰۵

۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان

۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

سمندEF۷

۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

پژو پارس سال

۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان

۳۶ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان

۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰۶V۸

۳۷میلیون و۳۸۰هزار تومان

۳۷میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

رانا

۳۳ میلیون و۶۸۰هزار تومان

۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

دنا

۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ام‌وی‌ام ۵۵۰

۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ام‌وی‌ام۳۱۵ new

۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

۴۲ میلیون تومان

جکj۵

۵۱ میلیون و۷۱۰هزار تومان

۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

جکj۵اتومات

۶۲ میلیون و۷۱۰هزار تومان

۶۲ میلیون و۷۰۰هزار تومان

جکS۵

۷۸میلیون و۱۱۰هزار تومان

۷۹میلیون تومان

پارس تندر

۳۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

تندر ۹۰ اتومات

۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان

۴۹ میلیون تومان

تندر ۹۰E۲

۳۷میلیون و ۴۴۰ هزار تومان

۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان