مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، از تاسیسات واحد های تولیدی صنایع غذایی بازدید و با مدیران این واحدها گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهید زاده روز یکشنبه دهم مرداد با هدف بررسی راهکارهای تعامل با واحدهای تولیدی صنایع غذایی و حمایت مالی از توسعه بخش، ضمن گفتگو و تبادل نظر با مدیران شهرک لبنیاتی میهن و کارخانه محصولات لبنی پاندا، از خطوط تولید و تاسیسات صنعتی این واحدها بازدید کرد. همچنین جمعی از مدیران بانک کشاورزی شهیدزاده را همراهی می کردند.