صنایع استان گیلان در سه ماهه اول سال جاری نزدیک به ٣١٨ میلیارد ریال تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، این میزان تسهیلات به ٢٨ طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان یاد شده پرداخت شده است. تعداد طرح های صنعتی بزرگ استان گیلان که در بهار امسال از این تسهیلات بهره مند شده اند به ١٠ طرح میرسد که بیش از ٢٠۶میلیارد ریال به آنها اختصاص یافته است. تعداد صنایع کوچک و متوسط استان نیز که توسط این بانک در مدت یاد شده تامین مالی شده اند١٨ طرح بوده که جمعا از ١١٢ میلیارد ریال تسهیلات بهره مند شده اند.