سه دستورالعمل اجرایی در زمینه اچ‌اس‌ای به تمامی هلدینگ ها، طرح ها و مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا نریمان نژاد رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی،با تاکید براینکه دستورالعمل‌های ابلاغی برای تمامی شرکت‌های پتروشیمی لازم‌الاجرا است، اظهار کرد: بخش نخست این بخشنامه‌ها در خصوص هشدار ایمنی درباره وقوع حوادث در فصل تابستان و نظارت بر فعالیت‌های پر ریسک و نیز اخذ پروانه برای تمامی فعالیت‌هایی که خطرزا هستند،است. وی افزود: بحث انجام کلیه فعالیت‌ها بر اساس دستور‌العمل‌های ایمنی عملیات sop نظارت بر گروه‌های سرپرستی بهره‌برداری و تعمیرات، فعالیت‌های خطرناک، خودداری از فعالیت‌های غیر معمول و بررسی تجهیزات از نکات مهم بخش نخست این بخشنامه است. نریمان نژاد ادامه داد: بخشنامه دوم شامل لزوم انجام ممیزی ایمنی در مراحل پیش‌راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی و طرح‌های جدید است. به گفته رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، لزوم به روزآوری منظم شبکه آبرسانی آتش نشانی، برقراری سیستم کشف گاز،برقراری سیستم فوم‌ریزی و کولینگ مخازن و انجام سایر ممیزی‌ها از دیگر نکات این دستورالعمل است. وی اظهار کرد: بخش سوم نیز شامل مواردی از جمله به کارگیری اصول و توجه به نکات ایمنی در مخازن ذخیره‌سازی مواد شیمیایی و اطمینان از کارایی سیستم فوم‌ریزی و کولینگ سازی و همچنین اطمینان از برقراری شبکه آبرسانی اتش نشانی و بررسی‌های مستمر طراحی مخازن و سیستم‌های موجود است.