گروه صنعتی ایران خودرو، در چهار ماه نخست امسال ۱۸۵ هزار و ۷۶۲ دستگاه انواع خودرو تولید کرد و ۱۷۶ هزار و ۸۶۰ دستگاه انواع خودرو فروخت.

به گزارش خبرگزاری موج، گروه صنعتی ایران خودرو در تیرماه امسال ۵۱ هزار و ۸۵۶دستگاه خودرو تولید کرد و ۶۰ هزار و ۹۶۴ دستگاه خودرو به فروش رساند. ایران خودرو در تیرماه امسال ۳۵ هزار و ۳۷۰ دستگاه خودرو در گروه پژو، هشت هزار و ۴۵۹ دستگاه خودرو در گروه سمند، سه هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو تندر، دو هزار و ۳۲۷ دستگاه دنا، ۹۲۳ دستگاه رانا، دو دستگاه سوزوکی و یک هزار و ۵۷۵ دستگاه سایر محصولات جدید و گروه وانت تولید کرده است. این شرکت در همین دوره زمانی، ۴۲ هزار و ۸۳ دستگاه خودرو در گروه پژو، ۱۰ هزار و ۵۱۸ دستگاه خودرو در گروه سمند، سه هزار و ۷۷۹ دستگاه خودرو تندر، دو هزار و ۳۹۰ دستگاه دنا، ۹۳۰ دستگاه رانا، دو دستگاه سوزوکی و یک هزار و ۲۶۲ دستگاه سایر محصولات جدید و گروه وانت به فروش رسانده است. به این ترتیب، این گروه صنعتی در چهار ماه نخست امسال ۱۲۷ هزار و ۵۸۸ دستگاه خودرو در گروه پژو، ۳۰ هزار و ۲۵۳ دستگاه خودرو در گروه سمند، ۹ هزار و ۵۱۶ دستگاه خودرو تندر، ۶ هزار و ۹۴۰ دستگاه دنا، سه هزار و ۷۸۳ دستگاه رانا، ۱۳ دستگاه سوزوکی و هفت هزار و ۶۶۹ دستگاه سایر محصولات جدید و گروه وانت، تولید کرده است. ایران خودرو در این دوره زمانی ۱۱۹ هزار و ۱۹۷ دستگاه خودرو در گروه پژو، ۲۹ هزار و ۱۱۶ دستگاه خودرو در گروه سمند، ۹ هزار و ۵۷۱ دستگاه خودرو تندر، ۷ هزار و ۲۹ دستگاه دنا، سه هزار و ۲۴۷ دستگاه رانا، ۱۳۸ دستگاه سوزوکی و هشت هزار و ۵۶۲ دستگاه سایر محصولات جدید و گروه وانت به بازار عرضه کرده است.