وزیر کشور درجلسه شورای اداری استان لرستان مجددا از بانک ملی ایران به دلیل همراهی و حمایت جدی و پیشروانه در حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه قدردانی و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه شورای اداری استان لرستان با حضور تمامی مدیران استانی، اعضای شورای تامین ودستگاه شورای نظارتی، نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه خرم آباد فرمانداران، نمایندگان بخش خصوصی و مجمع نمایندگان استان لرستان برگزار شد. در ابتدای این استاندار لرستان گرارشی درخصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی دراستان ارایه کرد و سپس وزیرکشور ازبانک ملی ایران به صورت ویژه بخاطر همراهی و حمایت جدی و پیشروانه از طرح های اقتصاد مقاومتی خاصه راه اندازی فازاول کارخانه موادغذایی گهر لرستان که به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی معرفی شده تشکر و تقدیر کرده و اظهار داشت: باور نمی کردم کمتر از سه ماه این پروژه راه اندازی شودلازم است از حسین زاده مدیرعامل فعلی، همتی مدیرعامل قبلی، اعضای هیات مدیره، دیگر مسوولان بانک ملی ایران و بویژه از مقدم بیرانوند رئیس اداره امور شعب لرستان بانک ملی ایران قدردانی نمایم. درادامه این جلسه وزیر کشور به جمع بندی موضوعات جلسه پرداخته و به عنوان جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی گفت: در این ماموریتم دو موضوع خیلی برایم شایان توجه بود یکی طرح سنتی پرورش زنبورعسل و محصولات باغی علیخانی به عنوان بخش خصوصی و دیگر حمایت های جدی و برجسته بانک ملی ایران که باید از طرف ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور از آنها تقدیر به عمل آید. این سخن فضلی مورد استقبال و تشویق تمامی حاضران در جلسه و خبرنگاران رسانه های جمعی استان قرار گرفت. در این جلسه رئیس اداره امور شعب لرستان با هماهنگی کریمی عضو هیات مدیره بانک، گزارشی از وضعیت املاک تملیکی بانک در لرستان را ارائه کرد.